مدیر وب سایت ابرمهندسی :

کارشناس برق قدرت:

فعالیت در زمینه:

طراحی نیروگاه خورشیدی -طراح تابلو برق- متخصص سیستم های امنیتی-متخصص رله های هوشمند-….