درباره ابرمهندسی

شفاف باشید، متفاوت باشیدوحرفه ای شوید...

ابرمهندسی با بیش از 12سال تجربه در زمینه برق با اساتید ومهندسین  مجرب، فعالیت دارد وتمایل دارد که این علم را در ایران به کسانی که تلاش میکنند تخصص خود را در این زمینه افزایش دهند ،در اختیار انها قراردهد…

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی